Mô hình phòng xử án cho Tòa án các cấp

Ngày 01/4/2016, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Công văn 88/TANDTC-PC năm 2016 về thực hiện mô hình phòng xử án, theo đó để thực hiện  Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nhằm thể chế hóa các định hướng, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, Tòa án tối cao đã đưa ra 2 mô hình phòng xử như sau:

PHỤ LỤC 1

MÔ HÌNH PHÒNG XỬ ÁN ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÌNH SỰ THÔNG THƯỜNG

* Mô tả: Hội đồng xét xử ngồi trên bục cao nhất; Thư ký phiên tòa ngồi dưới một cấp, quay lưng vào Hội đồng xét xử; đại diện Viện kim sát và Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo, các đương sự ngồi đi diện nhau và ở phía dưới Hội đồng xét xử; thấp hơn nữa là vị trí của những người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa.

PHỤ LỤC 2

MÔ HÌNH PHÒNG XỬ ÁN ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÌNH SỰ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Mô hình phòng xử án mới
Mô hình phòng xử án mới

* Mô tả: Tất cả những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đều ngồi trên một mặt phẳng; Hội đồng xét xử ngồi ở giữa; đại diện Viện kiểm sát ngồi ở bên phải của Hội đồng xét xử; Thư ký phiên tòa ngồi ở bên trái Hội đồng xét xử; Người giám hộ, người dưới 18 tuổi, Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dưới 18 tuổi ngồi đối diện với Hội đồng xét xử.

1 Khoản 5 Điều 103 Hiến pháp năm 2013.

2 Khoản 7 Điều 103 Hiến pháp năm 2013

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *