loading...
Trang chủ / Tag Archives: luật ngân sách nhà nước

Tag Archives: luật ngân sách nhà nước

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Số/Ký hiệu 163/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 21/12/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Số/Ký hiệu 34/ 2014/QĐ-UBND Ngày 28/10/2014 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự …

Read More »