Trang chủ / Tag Archives: Nghi dinh 90/2018/nd-cp

Tag Archives: Nghi dinh 90/2018/nd-cp

Nghị định số 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ

Những ai được sao chép bí mật nhà nước

Nghị định số 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ. Số/Ký hiệu 90/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 25/06/2018 Ngày có hiệu lực 10/08/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của …

Read More »