Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại Đại hội đảng các cấp

Ngày 14/02/2020, Ủy ban kiểm tra trung ương ban hành Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW ngày 14/2/2020 về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1. Cơ cấu và số lượng ủy ban kiểm tra

1.1. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương

 Số lượng từ 09-11 ủy viên, trong đó có 2 ủy viên kiêm chức, riêng Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP Hồ Chí Minh từ 13 đến 15 ủy viên, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An từ 11- 13 ủy viên.

Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW ngày 14/2/2020 về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW ngày 14/2/2020 về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.2. Ủy ban kiểm tra của cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy

– Số lượng từ 07 – 09 ủy viên (do cấp ủy quyết định)

– Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, từ 1 đến 2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên chuyên trách.

– Ủy viên kiêm chức gồm trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy viên và chánh thanh tra cùng cấp (nơi không có chánh thanh tra cùng cấplà đồng chí phó bí thư cấp ủy trực thuộc).

1.3. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở

– Số lượng từ 05 – 07 ủy viên (do cấp ủy quyết định), trong đó Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, từ 1 đến 2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên chuyên trách.

– Ủy viên kiêm chức gồm trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy viên và chánh thanh tra cùng cấp; phó bí thư  hoặc chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đối với những nơi không có chánh thanh tra cùng cấp.

1.4. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

Số lượng từ 03 – 05 ủy viên (do đảng ủy quyết định), trong đó chủ nhiệm là phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy; phó chủ nhiệm là cấp ủy viên hoặc đảng viên. Các ủy viên khác là cấp ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác đoàn thể, bí thư chi bộ, thanh tra nhân dân.

Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn, những tổ chức đảng trong cơ quan, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên thì bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp

Tiêu chuẩn đối với ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp được vận dụng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp theo quy định tại Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị  về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; đồng thời cần chú ý tới một số tiêu chuẩn sau:

Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ, chuyên môn và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng..

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *