Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Điều kiện về đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức

Điều kiện về đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2017 thì cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo sau đại học khi:

– Đối với cán bộ, công chức:

+ Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liền kề của năm trước cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

loading...

+ Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

+ Có cam kết thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan,đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

– Đối với viên chức

+ Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có)

+ Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Nghị định cũng quy định cụ thể trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học  phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấmdứt  hợp đồng lao động làm việc trong thời gian đào tạo;

– Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp;

– Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết.

Chi phí đền bù gồm chi phí học tập và tất cả các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

Rubi

Quảng cáo: thay doi giay phep kinh doanh, thanh lap doanh nghiep

Blog của Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *