Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 28/8 đến 03/9/2017

  1. Đầu tư gần 20.000 tỷ đồng phát triển y tế địa phương

Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 25/08/2017.

Với tổng số vốn 19.829 tỷ đồng, Chương trình này hướng tới mục tiêu hỗ trợ đầu tư các cơ sở y tế công lập tại địa phương để nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân; góp phần đạt chỉ tiêu 26,5 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2020.

Giải thể Phòng Y tế cấp huyện
Giải thể Phòng Y tế cấp huyện

Các dự án thành phần thuộc Chương trình bao gồm: Hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở khám, chữa bệnh y học hiện đại; thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện; Hỗ trợ đầu tư cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, góp phần thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền; Hỗ trợ đầu tư các cơ sở y tế ven biển, trên đảo thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế biển, đảo Việt Nam…

Trong đó, phấn đấu đến năm 2020, giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến tỉnh hiện đang trong tình trạng quá tải trên 120%, tập trung cho các chuyên khoa ung bướu, tim mạch, mắt, ngoại – chấn thương, sản và nhi; Khám chữa bệnh y học cổ truyền đạt trên 20% tổng số khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh…

2. Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2017 thì Chính phủ đã thống nhất thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Chính phủ khẳng định dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là dự án luật quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm về thể chế phát triển vùng có tính đột phá, đồng thời thể chế hóa Hiến pháp 2013 về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Chính phủ cũng lưu ý một số nội dung quan trọng sau:

– Về nguyên tắc áp dụng pháp luật: Bảo đảm tuân thủ Hiến pháp 2013, có thể chế chính sách ưu đãi vượt trội trên các luật hiện hành, có khả năng cạnh tranh, thích ứng cao với yêu cầu hội nhập quốc tế; trong đó cần có một số chính sách ưu đãi cao hơn các đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do trong khu vực nhằm thu hút đầu tư. Có quy định cho phép áp dụng Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đối với các đơn vị được Quốc hội thành lập sau khi Luật này có hiệu lực, đảm bảo tính ổn định của Luật.

– Về áp dụng pháp luật nước ngoài và  giải quyết tranh chấp tại tòa án nước ngoài: Do đây là vấn đề liên quan đến chủ quyền pháp lý và quyền tài phán Quốc gia, Chính phủ thống nhất báo cáo 02 phương án để Quốc hội xem xét quyết định.

– Về tổ chức chính quyền đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt: Thống nhất theo mô hình Trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, không tổ chức Hội đồng nhân dân; quy định phân cấp cho Trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt một số thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, UBND cấp tỉnh; bổ sung cơ chế giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với Trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; tổ chức và hoạt động của các cơ quan: Tòa án, kiểm sát, thi hành án là cấp đặc biệt, có đủ thẩm quyền trong hoạt động tư pháp, tố tụng.

3. Ngân hàng thương mại được cấp dịch vụ cho kinh doanh casino

Theo Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino , thì  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho phép các ngân hàng thương mại được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, thí điểm cho phép người Việt Nam được chơi casino, tại các dự án dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đáp ứng quy định của nghị định và được cấp phép. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm. Sau 3 năm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định có tiếp tục hay không.

Thông tư 10/2017/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2017.

  1. Bộ Tư pháp quán triệt về chứng thực sơ yếu lý lịch

Theo Công văn số 873/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp về việc quán triệt thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch thì: UBND cấp xã, Phòng Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng  tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định…của Đảng, Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại mục 3 , từ Điều 23 đến điều 26 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và hợp đồng, giao dịch.

Chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu
Chứng thực sơ yếu lý lịch 3 đời ở đâu

5.Phê duyệt Đề án thành lập trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ

Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3133/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án thành lập trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ (trung tâm(, theo đó:

Trung tâm là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố; chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; Trung tâm có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc; Bộ phận hành chính – tổng hợp; Bộ phận giám sát và giải quyết khiếu nại; Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

6,Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

Theo thông báo số 333/TB-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về danh sách các xã được chọn phấn đấu  đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2017 -2020 thì:

 Toàn tỉnh có 55 xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, riêng thành phố Tam Kỳ có 02 xã: Tam Thanh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, Tam Phú phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Thông báo cũng nêu rõ những địa phương đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình từng năm nhưng khi đánh giá, xét công nhận không đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo Công văn số 6368/UBND-KTN  ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *