So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 5)

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết so sánh Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Hình sự 2017 sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 (Gọi tắt là Bộ luật Hình sự 2015) và Bộ luật Hình sự 1999.

Tiếp theo phần 1, phần  2, phần 3, phần 4 hôm nay chúng tôi so sánh những nội dung mới ở phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự.

 1. Về không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 28)

BLHS 1999 không áp dụng thời hiệu đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loại người và phạm tội chiến tranh.

BLHS 2015 ngoài các tội phạm kế thừa BLHS 1999 còn bổ sung thêm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ thuộc trường hợp phạt tù từ 15 năm trở lên, chung thân, tử hình.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

2. Về căn cứ miễn trách nhiệm hình sự (Điều 29)

Sửa đổi quy định được miễn trách nhiệm hình sự, theo đó nếu như BLHS 1999 quy định người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. BLHS 2015 trường hợp do chuyển biến của tình hình thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự chứ không chắc chắn được miễn TNHS như BLHS 1999.

BLHS 2015 bổ sung quy định trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi thay đổi chính sách pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

BLHS 2015 cũng bổ sung thêm một số trường hợp có thể được miễn trách nhiệm hình sự như:

 • Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa
 • Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận
 • Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự
  Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự
 • Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quảvà được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự

3. Bổ sung quy định hình phạt đối với pháp nhân thương mại

Theo đó, pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bị áp dụng các hình phạt sau:

– Hình phạt chính bao gồm:

 •  Phạt tiền;
 • Đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

– Hình phạt bổ sung bao gồm:

 • a) Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;
 • Cấm huy động vốn;
 • Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

 Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

4. Về hình phạt

 • Hình phạt cảnh cáo: BLHS 2015 giữ nguyên như BLHS 1999.
 • Hình phạt tiền: BLHS 1999 quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với  người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính và một số tội phạm khác do BLHS quy định. Khác với BLHS 1999, BLHS 2015 mở rộng phạm vi áp  dụng hình phạt chính là phạt tiền, không chỉ là tội ít nghiêm trọng mà BLHS 2015   quy định đối với tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác theo quy định của BLHS vẫn áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.
 • (Slide bài giảng bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)

Phần tiếp theo sẽ được đăng tải vào ngày 10/4/2018, mời bạn đọc theo dõi.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *