So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 2)

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết so sánh Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Hình sự 2017 sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 (Gọi tắt là Bộ luật Hình sự 2015) và Bộ luật Hình sự 1999.

Tiếp theo phần 1, hôm nay chúng tôi so sánh những nội dung mới ở phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự.

  1. Về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 6)

Ngoài công dân Việt Nam, người nước ngoài BLHS 2015 bổ sung thêm pháp nhân thương mại Việt Nam, pháp nhân thương mại nước ngoài có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam vẫn bị xử lý theo quy định của BLHS.

Xử lý hình sự tội phạm ngoài lãnh thổ
Xử lý hình sự tội phạm ngoài lãnh thổ

Bộ luật hình sự 2015 còn bổ sung: Đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam đang ở tại biển cả hoặc tại giới hạn vùng trời nằm ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định.

2. Về phân loại tội phạm (Điều 9)

BLHS 1999 gọp chung phân loại tội phạm vào khái niệm tội phạm. BLHS 2015 tách thành điều luật riêng và quy định rõ tội ít nghiêm trọng có mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm (BLHS 1999 chỉ quy định phạt tù đến 3 năm g đối với trường hợp cải tạo không giam giữ, phạt tiền thì không rõ xác định là tội phạm ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng).

BLHS 2015 bổ sung tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều 9 và quy định tương ứng với các tội phạm quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.

3. Về tuổi chiệu trách nhiệm hình sự (Điều 12)

BLHS 2015 bổ sung quy định loại trừ trách nhiệm hình sự một số tội phạm đối với người từ đủ 16 tuổi thực hiện.

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo BLHS 2015
Tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo BLHS 2015

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì BLHS 2015 quy định rõ chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một số điều được liệt kê trong BLHS. BLHS 1999 chỉ nêu chung là chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, quy định này không đảm bảo tính giáo dục phòng ngừa, nâng cao nhận thức về pháp luật hình sự cho các em (biết để mà tránh).Các em từ 14- dưới 16 tuổi không thể biết tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý và  tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là như thế nào mà tránh.

QUy định cụ thể như BLHS 2015 sẽ giúp các em nhận thức tốt hơn về những điều pháp luật ngăn cấm để từ đó mà tránh không thực hiện; giúp nâng cao hiệu quả giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội thông qua việc chỉ ra cho các em những điều pháp luật ngăn cấm, khuyên bảo các em không thực hiện những hành vi và giúp các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn.

Phần tiếp theo sẽ được đăng tải vào ngày 5/4/2018, mời bạn đọc theo dõi.

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 2)

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 3)

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 4)

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 5)

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 6)

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 7)

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 8)

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 9)

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *