Ai là Người phát ngôn của UBND các cấp?

Hiện nay theo Quyết định 25/2013/QĐ-TTg về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì người phát ngôn cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước là:

– Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước;

– Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.

Thông thường người phát ngôn của UBND cấp tỉnh, huyện là Chủ tịch UBND và Chánh Văn phòng.

Tuy nhiên, theo dự thảo Nghị định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đang được lấy ý kiến Nhân dân thì: Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân các cấp là:

  1. Đối với UBND cấp tỉnh thì người phát ngôn là:

a. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước;

b. Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi là Người phát ngôn);

Chủ tịch UBND là người phát ngôn của UBND
Chủ tịch UBND là người phát ngôn của UBND

c. Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn (sau đây gọi chung là Người được uỷ quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Đối với UBND cấp tỉnh thì người phát ngôn cơ bản giữ nguyên như Quyết định 25/2013/QĐ-TTg.

2. Đối với UBND cấp huyện, xã

thì người phát ngôn có sự thay đối, theo đó chỉ có Chủ tịch UBND được phát ngôn; Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đi công tác hoặc vì lý do cá nhân mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì uỷ quyền cho cấp phó của mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Như vậy, khi dự thảo Nghị định này được thông qua thì Chánh văn phòng HĐND-UBND cấp huyện sẽ không còn thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí.

 Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức, Người phát ngôn hoặc Người được uỷ quyền phát ngôn  còn phải có hiểu biết về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí; có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

Dự thảo cũng quy định: các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *