Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi xuất khẩu lao động

Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam   đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021 được quy định tại Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

1. Đối tượng áp dụng

Người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đủ 24 tháng trở lên tính đến ngày làm thủ tục vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.  Chính sách hỗ trợ người lao động

+ Hỗ trợ học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết

– Hỗ trợ học ngoại ngữ: Theo chi phí thực tế, tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.
– Hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức cần thiết: Theo chi phí thực tế, tối đa 500 ngàn đồng/người/khóa học.

– Người lao động chỉ được hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức khi đã hoàn thành khóa học và đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài.

+ Hỗ trợ vay vốn

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

Chính sách hỗ trợ lao động đi xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam
Chính sách hỗ trợ lao động đi xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam

– Điều kiện cho vay:
Người vay vốn phải có đủ các điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ đủ 24 tháng trở lên tính đến ngày làm thủ tục vay vốn được UBND cấp xã xác nhận; có hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
– Mức vay:
Người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng không cần có tài sản bảo đảm tiền vay đối với hai thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản; các thị trường còn lại mức vay trên 50 triệu đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng chính sách Trung ương hỗ trợ đã vay đủ 50 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương, khi tham gia lao động tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản thì ngân sách tỉnh cho vay phần tăng thêm nhưng không quá 50 triệu đồng và không cần có tài sản bảo đảm tiền vay.

– Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

– Thời hạn cho vay bằng thời hạn đi làm việc ghi trên hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài nhưng không quá 36 tháng.

Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ xuất khẩu lao động

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *