Quảng Nam sẽ dừng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 5913/UBND-NC về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam  thống nhất  dừng thực hiện quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trân, theo đó năm 2009 HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 155/2009/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cá bộ thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh QUảng Nam ban hành Quyết định 02/2010/QĐ-UBND để thực hiện Nghị quyết 155 theo đó kể từ ngày 01/01/2014, ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 17% so với mức lương tối thiểu.

Dừng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Cán bộ không chuyên trách được đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tại điểm I Khoản 1 Điều 2 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn  thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng hằng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể: Người lao động đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Như vậy, đối chiếu với Nghị quyết 155 của HĐND tỉnh và Quyết định 02 của UBND tỉnh thì mức hỗ trợ từ ngân sách để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách cấp xã là 17% vượt 3% so với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (trong đợt kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2016, Kiểm toán nhà nước đã nêu rõ việc hỗ trợ vượt quy định của nhà nước)

Do dó, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất dừng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách cấp xã từ ngày 01/11/2017.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *