Bản chính hết giá trị có được chứng thực?

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ vê cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì các trường hợp sau đây người thực hiện chứng thực phải từ chối:

Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo; Bản chính đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư­ hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung; Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật;Đơn, th­ư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.

Quy định trên đã tạo thuận lợi cho người thực hiện chứng thực khi đưa ra lý do từ chối các trường hợp không chứng thực, tuy nhiên thực tế có nhiều loại giấy tờ hết hạn sử dụng như chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời…khi người dân yêu cầu chứng thực thì cán bộ chứng thực không biết nên tiếp nhận hay từ chối, bởi hiện nay pháp luật chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này, nên mỗi nơi hiểu một kiểu dẫn đến áp dụng pháp luật không thống nhất, gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu chứng thực. Hiện nay có 2 luồng ý kiến khác nhau về vấn đề trên:

Văn bản hết giá trị có được chứng thực bản sao
Văn bản hết giá trị có được chứng thực bản sao

Nhiều ý kiến cho rằng, những loại giấy tờ trên không nằm trong trường hợp từ chối chứng thực theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 79 nên cán bộ thực hiện chứng thực không được quyền từ chối yêu cầu của công dân. Vã lại, việc chứng thực chỉ là chứng bản sao giống bản chính nên giá trị về mặt thời gian của giấy tờ không quan trọng, miễn sao nội dung đảm bảo không trái đạo đức xã hội, trái pháp luật là được. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đối với các loại giấy tờ, văn bản có quy định về mặt thời hạn sử dụng, khi hết hạn thì những giấy tờ đó đã hết giá trị nên người thực hiện chứng thực phải từ chối chứng thực.

(Xem điểm mới của Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn NGhị định 23/2015/NĐ-CP về chứng thực)

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện chứng thực bản sao, đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung thêm quy định trường hợp các loại giấy tờ có ghi hạn sử dụng thì khi hết hạn ghi trong văn bản, giấy tờ đó cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao phải từ chối chứng thực.

NGuyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *