loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Lĩnh vực hình sự (page 2)

Lĩnh vực hình sự

Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết 41 của Quốc hội

So sánh những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Tố cáo 2011

Ngày 09/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 04/TANDTC-PC  về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14, theo đó: Để triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số …

Read More »

Hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ”

xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địaxử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa

Ngày 22/12/2017, Tòa án tối cao ban hành Công văn 340/TANDTC-PC về xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa. Theo đó,  tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15-04-2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng …

Read More »

Ban hành mới 284 biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự

Thẩm quyền chứng thực chữ ký tiếng nước ngoài

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Theo đó có 284 biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ …

Read More »

Quy định về niêm phong và mở niêm phong vật chứng

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Quy định về niêm phong và mở niêm phong vật chứng được Chính phủ quy định tại Nghị định 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nguyên tắc  niêm phong, mở niêm phong vật chứng Chỉ thực hiện niêm phong, mở niêm phong vật chứng khi …

Read More »

Hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Theo Công văn 91/TANDTC-PC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Tóa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa  thì:   Kể từ ngày 01-7-2015 (ngày Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) đến …

Read More »

Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, theo đó: Đối với hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện kể …

Read More »

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN

Để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, bên cạnh các nguyên tắc: xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng …

Read More »

Chưa xử lý đối với hành vi đánh bạc trái phép dưới 5 triệu đồng

Theo Công văn số 80/TANDTC-PC ngày 29/3/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý đối với hành vi đánh bạc trái phép dưới 5 triệu đồng, thì: 1. Kể từ ngày 09/12/2015 đến hết ngày 30/6/2015, ngày Bộ luật Hình sự 2015 , đối với người có …

Read More »