Trang chủ / Tag Archives: mẫu biên bản xử lý hành chính

Tag Archives: mẫu biên bản xử lý hành chính

Tổng hợp 55 mẫu biên bản, quyết định xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Mẫu văn bản xử lý vi phạm hành chính được ban hành kèm theo  Nghị định 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm …

Read More »