loading...
Trang chủ / Tag Archives: Nghị định số 05/2016/NĐ-CP

Tag Archives: Nghị định số 05/2016/NĐ-CP

Những chính sách có hiệu lực và hết hiệu lực từ tháng 3/2016

PHẦN A: VĂN BẢN BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Thân nhân chiến sĩ công an bị đau ốm được trợ cấp 500.000 đồng Có hiệu lực từ ngày 01/03/2016, Nghị định số 05/2016/NĐ-CP quy định thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an …

Read More »

Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

Số/Ký hiệu 05/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 11/01/2016 Ngày có hiệu lực 01/03/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị …

Read More »