Bộ câu hỏi thi viên chức Ban QLDA và Trung tâm PTQĐ quận Hoàng Mai

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội năm 2020.

Bộ câu hỏi biên soạn theo Quyết định số 5774/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của UBND quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, cụ thể các tài liệu như sau:

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019

2. Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức – Chương 3 trách nhiệm bồi thường, hoàn trả

Tài liệu thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

5. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

7. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội năm 2020, gồm 365 câu hỏi và đáp án.

Tải tiếng Anh ôn thi công chức trình độ A2 tại đây

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi thi viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai: 

Câu 1. Nghĩa vụ nào dưới đây không phải là Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

a) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

b) Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

c) Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

d)  Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thờibáo cáo bằng văn bản với người ra quyết định

Đáp án D

Câu 2. Những việc nào dưới đây viên chức  được làm

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

b) Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân đúng với quy định của pháp luật.

c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 3. Căn cứ ban hành văn bản được trình bày như thế nào?

a) bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

b) bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

c) bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu phẩy (,).

Đáp án A

Câu 4. Đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập ?

a) làm được và đảm bảo

b) làm được và hiệu quả

c) làm được và làm tốt

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Câu 5. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì mục tiêu tổng quát là?

a) Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt độnghiệu lực, hiệu quả

b) Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt độnghiệu lực, hiệu quả

c) Đổi mới căn bản, toàn bộ và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt độnghiệu lực, hiệu quả

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Lê Thị Như Quỳnh

    AD có thể cho e xin tài liệu phần kiến thức chung thi viên chức ban QLDA quận Hoàng Mai năm 2020 được không ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *