Thông báo của UBND tỉnh Quảng Nam về thi tuyển viên chức giáo dục

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 389/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Theo đó, vào n

Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 của tỉnh Quảng Nam
Thông báo thời gian thi tuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam 2020

gày 15 tháng 10 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chủ trì cuộc họp Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và một số đề xuất, kiến nghị liên quan; phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Trần Văn Tân kết luận:
1. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao Sở Giáo dục và Đào tạo – cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển đã cố gắng, nỗ lực, phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020.
2. Về Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của 15 thí sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó quy định Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ không phải là chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Thống nhất không thay đổi nguyện vọng dự thi và không điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng đã được phê duyệt.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổng hợp danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, trình UBND tỉnh phê duyệt; đảm bảo thời gian tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 10/2020.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển tại cuộc họp Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Hội đồng thi tuyển, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Tải tài liệu ôn thi kiến thức chung viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam 2020

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *