Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên THCS, THPT Quảng Nam 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo đề cương của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tại Thông báo số 1365/TB-SGDĐT ngày 17/8/2020 về định hướng nội dung ôn tập môn kiến thức chung.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông năm 2020:

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

Câu 1.  Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Giáo dục và đào tạo là?

a) quốc sách hàng đầu, là công cuộc của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

b) quốc sách hàng đầu, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

c) quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

Đáp án C

Tài liệu kiến thức chung ôn thi giáo viên THCS - THPT năm 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên THCS, THPT 2020

Câu 6. Nhà giáo có vai trò và trí như thế nào?

a) Có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

b) Có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế cao trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

c) Có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng nhất trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

Đáp án A

Câu 6. Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn nào?

a) giai đoạn giáo dục ban đầu (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

b) giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

c) giai đoạn giáo dục bắt buộc (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Đáp án B

Câu 6. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh là của ai?

a) Giáo viên chủ nhiệm

b) Giáo viên bộ môn

c) Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn

Đáp án A

Câu 14. Trách nhiệm nào dưới đây không phải là của giáo viên chủ nhiệm?

a) Kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra, cho điểm và đánh giá nhận xét của giáo viên.

b) Lập danh sách học sinh đề nghị khen thưởng cuối học kỳ, cuối năm học.

c) Phối hợp với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp để tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.

d) Tính điểm trung bình các môn học theo học kỳ, cả năm học; xác nhận việc sửa chữa điểm, sửa chữa mức nhận xét của giáo viên bộ môn trong sổ gọi tên và ghi điểm, trong học bạ.

Đáp án A

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam 2020 gồm 113 câu  và Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học, Anh văn )

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên Tiểu học tỉnh Quảng Nam năm 2020 tại đây)

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Mầm non Quảng Nam 2020 tại đây)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *