Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Tiểu học Quảng Nam 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên Tiểu học tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo đề cương của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tại Thông báo số 1365/TB-SGDĐT ngày 17/8/2020 về định hướng nội dung ôn tập môn kiến thức chung.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên Tiểu học năm 2020:

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

Câu 1. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Đầu tư cho giáo dục là?

a) đầu tư cho tương lai, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

b) đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Tài liệu kiến thức chung ôn thi giáo viên Tiểu học năm 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên Tiểu học 2020

c) đầu tư lâu dài, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Đáp án B

Câu 2.  Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục như thế nào?

a) Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

b) Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

c) Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

Đáp án A

Câu 3. Ứng xử của giáo viên  với cha mẹ người học?

a)  Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.

b) Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.

c) Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Đáp án B

Câu 4. Về tiêu chí đạo đức nhà giáo để đạt mức đạt thì phải?

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

b) Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

c) Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo

d) Tất cả đáp án trên

Đáp ánA

Câu 5. Tiêu chí Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường để đạt mức khá thì phải?

a) Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường;

b) Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh (nếu có);

c) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

Đáp án B

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức giáo viên Tiểu học tỉnh Quảng Nam 2020 gồm 127 câu  và Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học, Anh văn )

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên THCS, THPT Quảng Nam 2020 tại đây)

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Mầm non Quảng Nam 2020 tại đây)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *