Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Mầm non Quảng Nam 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên Mầm non tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo đề cương của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tại Thông báo số 1365/TB-SGDĐT ngày 17/8/2020 về định hướng nội dung ôn tập môn kiến thức chung.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên Mầm non năm 2020:

Câu 1.  Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 là Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang?

a) phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người dạy, người học

b) phát triển năng lực và phẩm chất người học

c) phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học

Đáp án C

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên mầm non 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên mầm non 2020

Câu 2. Khi được giao công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật thì viên chức có quyền?

a) Được quyền từ chối thực hiện

b) Đưọc quyền có ý kiến nhưng vẫn phải thực hiện và không chịu trách nhiệm

c) Được quyền từ chối thực hiện sau khi có ý kiến của cấp trên

Đáp án A

Câu 3.  Nhân viên phải sử dụng trang phục như thế nào?

a) Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

b) Trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc

c) Tang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp tính chất công việc

Đáp án B

Câu 4. Ứng xử của giáo viên với đồng nghiệp và nhân viên?

a) Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.

b) Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.

c) Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.

Đáp án A

Câu 5. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thực hiện chương trình giáo dục mầm non do ?

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

b) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

c) Chính phú ban hành

Đáp án B

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức giáo viên Mầm non tỉnh Quảng Nam 2020 gồm 102 câu  và Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học, Anh văn )

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên THCS, THPT Quảng Nam 2020 tại đây)

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Tiểu học Quảng Nam 2020 tại đây)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *