Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Hải quan 2014

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Hải quan năm 2014 để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Hải quan năm 2014 gồm 50 câu:

Câu 1.  Cơ chế một cửa quốc gia là ?

a) việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp

b) việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan hoặc thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Hải quan 2014
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Hải quan 2014

c) việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp

Đáp án C

Câu 2. Cơ quan nào quyết định cho phép hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh?

a) Cơ quan quản lý nhà nước      b) cơ quan hải quan

c) Cơ quan nhà nước              d) Tất cả cơ quan trên

Đáp án A

 Câu 3. Cơ quan nào quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp?

a) Cơ quan quản lý nhà nước      b) cơ quan hải quan

c) Cơ quan nhà nước              d) Tất cả cơ quan trên

Đáp án B

Câu 4. Giám sát hải quan là ?

a) biện pháp do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan

b) biện pháp nghiệp vụ do cơ quan quản lý nhà nước áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan

c) biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan

Đáp án C

Câu  5. Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải ,   công chức hải quan    Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là bao nhiêu giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. 

a) 5 giờ      b) 6 giờ     c) 7 giờ    d) 8 giờ

Đáp án D

Câu 6. Hàng hóa nhập khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi nào?

a) Từ khi tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan

b) Từ khi tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan, giải phóng hàng hóa và đưa ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan

c) Từ khi được thông quan, giải phóng hàng hóa và đưa ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Hải quan năm 2014

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. tôi muốn mua bộ câu hỏi trắc nghiệm luật hải quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *