Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật CBCCVC

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 20/9/2020.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 112/2020/NĐ-CP phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Câu 1. Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?

a) Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách

b) Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Điểm mới Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

c) Công chức cấp xã

d) người làm việc trong tổ chức cơ yếu 

Đáp án D

 Câu 2. Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án B

Câu 3. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.   b) Cảnh cáo.   c) Hạ bậc lương   d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Câu 4 . Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Miễn nhiệm. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Bãi nhiệm. Buộc thôi việc.

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Cách chức. Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 5.  Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

a) người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

b) người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật

c) người đứng đầu cơ quan nơi công chức cử biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan được cử đến biệt phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

Đáp án A

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Câu 6. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì ?

a) vẫn thực hiện giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí

b) tạm dừng thực hiện giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí

c) tạm thời hiện giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Đáp án A

Câu 7. Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

b) Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Đáp án C

Câu 8.  Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

b) cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định công nhận kết quả bầu cử tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật

c) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật

Đáp án B

(Xem điểm mới của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức)

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức , gồm 101 câu hỏi và đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 112/2020/NĐ-CP với ạ.
    Cảm ơn anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published.