Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 112/2020/NĐ-CP, Nghị định 71/2023/NĐ-CP về xử lý kỷ luật CBCCVC

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/9/2023.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 112/2020/NĐ-CP, Nghị định 71/2023/NĐ-CP phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Câu 1. Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?

a) Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách

b) Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Điểm mới Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

c) Công chức cấp xã

d) người làm việc trong tổ chức cơ yếu 

Đáp án D

 Câu 2. Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án

Câu 2. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì  Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

d) Tất cả phương án trên đều sai

Đáp án B

Câu 3 . Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Miễn nhiệm. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Bãi nhiệm. Buộc thôi việc.

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Cách chức. Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 4. Cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi, trừ trường hợp người có hành vi vi phạm có văn bản đề nghị xem xét xử lý kỷ luật.?

a) 06 tháng tuổi

b) 12 tháng tuổi

c) 18 tháng tuổi

d) 24 tháng tuổi

Đáp án B

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Câu 5.  Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Bãi nhiệm.

Đáp án A

Câu 6. Cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức nào thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

a) Khiển trách

b) Cảnh cáo

c) Cách chức

d) Khai trừ

Đáp án D

Câu 6. Cán bộ, công chức, viên chức Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực nào thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

a) quốc phòng, an ninh, đối ngoại

b) kinh tế, quốc phòng

c) Văn hóa

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 8.  Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

b)  cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định công nhận kết quả bầu cử tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

c) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật

Đáp án B

(Xem điểm mới của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức)

Câu 9. Theo Nghị định 112/2020-NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ, xác định phương án sai về trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật?

a) Cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

b) Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm.

c) Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sựkhi thi hành công vụ.

d) Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Đáp án A

Câu 10. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì trừ trường hợp không áp dụng thời hiệu và không thuộc trường hợp đối với hành vi vi phạm   ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách thì thời hiệu xử lý kỷ luật là bao nhiêu năm?

a) 5 năm

b) 7 năm

c) 10 năm

d) 15 năm

Đáp án C

Câu 11. Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan nhà nước không thuộc trường hợp do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?

a) Thủ tướng Chính phủ

b) Cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử

c) Quốc hội

d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đáp án B

Câu 12. Đối với công chức biệt phái, Trường hợp kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc thì căn cứ vào đề xuất của Hội đồng xử lý kỷ luật, cơ quan nào ra quyết định  buộc thôi việc?

a) cơ quan cử biệt phái

b) cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái

c) cơ quan cử biệt phái hoặc cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái

d) Tất cả đáp án trên đều sai

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP, gồm 145 câu hỏi và đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

6 Bình luận

  1. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 112/2020/NĐ-CP với ạ.
    Cảm ơn anh!

  2. cho minh xin trắc nghiệm nghị định 112 và nghị định 71/2023 với ạ. mình cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *