Tổng hợp những văn bản được ban hành từ ngày 09-13/11/2015

 1. Quy định về phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Ngày 09/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 113/2015/NĐ-CP Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối vói nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Nghị định quy định, nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,3 so với mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật mức 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Phụ cấp ưu đãi nhà giáo
Phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Quy định 4 mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính theo mức lương cơ sở, gồm: Mức 0,1 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; mức 0,2 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có hai trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; mức 0,3 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có ba trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; mức 0,4 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có bốn yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính theo số giờ dạy thực hành thực tế của ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.

 1. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, DN chế xuất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. Theo quy định mới, KCX hoặc Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc KKT cửa khẩu. DNCX được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

KCX hoặc DNCX được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

DNCX, người bán hàng cho DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các KCX, DNCX với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ một số các trường hợp quy định và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

 1. Quy định mới về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần

Chính phủ đã ban Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; trong đó có một số quy định mới về xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại các doanh nghiệp khác; cơ cấu vốn cổ phần lần đầu; bổ sung chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa.

 1. Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2015 ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế.

Quy định bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
Quy định bí mật nhà nước lĩnh vực y tế

Theo đó, Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Y tế gồm những tin, tài liệu trong phạm vi sau: Chiến lược, kế hoạch của ngành Y tế phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Chủng loại, số lượng, khu vực bảo quản thuốc và trang thiết bị y tế thuộc danh mục dự trữ quốc gia;  Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của ngành Y tế gồm những tin, tài liệu trong phạm vi: Nội dung đàm phán, các văn bản ký kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực y tế và những tài liệu của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam thuộc lĩnh vực y tế mà giữa các bên có thỏa thuận không công bố hoặc chưa công bố; Kế hoạch, hồ sơ, tài liệu bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố; Chủng, giống vi sinh vật mới phát hiện có liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người chưa xác định được không công bố hoặc chưa công bố; Kết quả điều tra, nghiên cứu khoa học ở cấp Quốc gia trong lĩnh vực y tế không công bố hoặc chưa công bố; Chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam không công bố hoặc chưa công bố; Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 1. Chính thức “nới” quy định nhập máy móc cũ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13-11-2015 (sau đây gọi là Thông tư 23) thay thế Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15-7-2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, Thông tư 23 quy định: Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải đáp ứng tuổi thiết bị không quá 10 năm và đã được sản xuất phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và môi trường.

Như vậy, so với Thông tư 20, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ đã “dễ thở” hơn khi nâng tuổi thiết bị được phép nhập khẩu thêm 5 năm.

Đặc biệt, Thông tư 23 cũng “mở” hơn Thông tư 20 khi nêu rõ: Trường hợp cần thiết, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành quy định yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn mức trần là 10 năm, nhưng “phải thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý”. Trường hợp thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết nhập khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành xem xét, quyết định.

Thông tư 23 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

6. Tết Nguyên đán Bính thân 2016 nghỉ 9 ngày

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có thông báo 4659/TB-BLĐTBXH về lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2016 chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Theo đó, Tết Âm lịch Bính Thân được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến Mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân (tức từ ngày 06 – 14.2.2016). Các dịp nghỉ lễ khác thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

7.  Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam thì: Nguyên tắc và yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, như sau:

 1. Các thủ tục hành chính phải được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
 2. Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức chỉ liên hệ với một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết. Việc liên hệ với các cơ quan, bộ phận có liên quan để hoàn tất các bước công việc và trả kết quả cuối cùng cho tổ chức, cá nhân là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu.
 3. Bảo đảm minh bạch, khách quan và công bằng trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả.
 4. Bảo đảm giải quyết công việc đúng hạn, nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan hành chính.
 5. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.
 6. Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 7. Không được yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp tài liệu, giấy tờ, thông tin vốn thuộc trách nhiệm xác minh, thu thập của cơ quan hành chính nhà nước hoặc các văn bản do cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ban hành, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền cấp trên ban hành.
 8. Không được lạm dụng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể các nội dung gồm: vị trí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; diện tích phòng làm việc, trang thiết bị; việc công khai thủ tục hành chính và thông tin đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan ngành dọc thuộc tỉnh; vấn đề khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo đúng quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Đối tượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương gồm: Cục thuế tỉnh và các chi cục trực thuộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị trực thuộc, Công an tỉnh và Công an cấp huyện, Cục Hải quan tỉnh và các chi cục hải quan trực thuộc, Kho bạc Nhà nước tỉnh và kho bạc cấp huyện, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam.

Quyết định thay thế Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

bibi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *