Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ được Chính phủ quy định tại Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về Nông nghiệp hữu cơ.

1. Ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ

– Ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông; đặc biệt về giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thu y thảo mộc.

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ
Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

– Cơ sở sản xuất, kinh donah sản phẩm hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ được ưu tiên hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành như:

+ Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;

+ Chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp; chính sách liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn, ; chính sách đào tạo  nghề cho lao động nông thôn;

+ CHính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách cho vay  khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch;

+ Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong nuôi trồng, khai thác dược liệu;

+ CHính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu…

2. Một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp  nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ

– Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

– Hỗ trợ 1 lần 100% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp nữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp;

– Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: Định mức hỗ trợ chi phí kháng giống sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản và chi phí nhân rộng mô hình  theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.

Các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *