Quy định mới về điều kiện bán rượu: Rượu phải đảm bảo an toàn!

Điều kiện bán rượu được Chính phủ quy định tại  Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.

1. Điều kiện bán rượu

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên

– Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định

Điều kiện bán rượu
Điều kiện bán rượu

– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính  với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu

(Xem bài viết Bán rượu có cần Giấy phép)

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Điều kiện bán lẻ rượu

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định  của pháp luật

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu

– Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định

CBCC không uống rượu bia trong giờ làm việc
CBCC không uống rượu bia trong giờ làm việc

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

(Xem quy định về uống rượu bia của cán bộ, công chức, viên chức)

3. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định  của pháp luật

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng
Video bài giảng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

– Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu

(Từ 01/01/2020, Cấm người dưới 18 tuổi uống rượu bia)

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

– Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc giấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *