Ứng xử không văn minh, Khách du lịch sẽ bị phạt tiền đến 3 triệu đồng

Ứng xử không văn minh, Khách du lịch sẽ bị phạt tiền đến 3 triệu đồng , đó là quy định tại Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, có hiệu lực 01/8/2019.

Vi phạm quy định về nghĩa vụ của khách du lịch

Nghị định 45/2019/NĐ-CP tại Điều 14 quy định xử phạt đối với du khách khi đi du lịch vi phạm các quy định như sau:

– Cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định 45/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực du lịch
Ăn mặc phản cảm tại khu du lịch sẽ bị phạt hành chính

– Phạt tiền từ 1 lần đến 3 lần số tiền phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác theo quy định đối với hành vi trốn nộp phí, lệ phí, các khoản nộp khác. Mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

– Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với hành vi không chấp hành nội quy , quy định của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch.

(Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

– Phạt tiền từ 1000.000đ đến 3000.000đ đối với hành vi ứng xử không văn minh hoặc không tôn trọng phong tục, tập quán , bản sắc văn hóa địa phương nơi đến du lịch.

– Phạt tiền từ 3000.000đ đến 5.000.000đ đối với hành vi gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam.

Xử phạt đối với kinh doanh dịch vụ du lịch

Nghị định 45/2019/NĐ-CP cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh dịch vụ du lịch như:

– Phạt tiền từ 500.000đ đến 1000.000đ đối với hành vi không niêm yết công khai  giá bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

– Phạt tiền từ 3000.000đ đến 5000.000đ đối với hành không có thực đơn theo quy định, không có nội quy, quy trình theo quy định; không thông tin rõ ràng nguồn gốc, chất lượng hàng hóa…

– Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi không có phòng tắm cho khách theo quy định, không bán đúng giá niêm yết…

– Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo nhà vệ sinh theo quy định…

Tải toàn văn Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

(Silde bài giảng tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành)

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *