Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2017 thì Chính phủ đã thống nhất thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Chính phủ khẳng định dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là dự án luật quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm về thể chế phát triển vùng có tính đột phá, đồng thời thể chế hóa Hiến pháp 2013 về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Chính phủ cũng lưu ý một số nội dung quan trọng sau:

– Về nguyên tắc áp dụng pháp luật: Bảo đảm tuân thủ Hiến pháp 2013, có thể chế chính sách ưu đãi vượt trội trên các luật hiện hành, có khả năng cạnh tranh, thích ứng cao với yêu cầu hội nhập quốc tế; trong đó cần có một số chính sách ưu đãi cao hơn các đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do trong khu vực nhằm thu hút đầu tư. Có quy định cho phép áp dụng Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đối với các đơn vị được Quốc hội thành lập sau khi Luật này có hiệu lực, đảm bảo tính ổn định của Luật.

– Về áp dụng pháp luật nước ngoài và  giải quyết tranh chấp tại tòa án nước ngoài: Do đây là vấn đề liên quan đến chủ quyền pháp lý và quyền tài phán Quốc gia, Chính phủ thống nhất báo cáo 02 phương án để Quốc hội xem xét quyết định.

– Về tổ chức chính quyền đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt: Thống nhất theo mô hình Trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, không tổ chức Hội đồng nhân dân; quy định phân cấp cho Trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt một số thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, UBND cấp tỉnh; bổ sung cơ chế giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với Trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; tổ chức và hoạt động của các cơ quan: Tòa án, kiểm sát, thi hành án là cấp đặc biệt, có đủ thẩm quyền trong hoạt động tư pháp, tố tụng.

– Về nguồn vốn đầu tư cho đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt: Quy định các nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương và để lại hợp lý nguồn tăng thu của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để đầu tư hạ tầng thiết yếu ban đầu.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *