Phòng Y tế sẽ không được thành lập ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Y tế sẽ không thành lập ở tất các đơn vị hành chính cấp huyện mà chỉ thành lập ở huyện, còn ở thành phố, thị xã, quận thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì không thành lập Phòng Y tế (xem cập nhật Phòng Y tế ở cuối bài viết theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP).

Không thành lập Phòng Y tế

Theo dự thảo lần 6  (đang được Bộ Tư pháp thẩm định) Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thay thế Nghị định 37/2014/NĐ-CP  nếu được thông qua thì Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm: 9 cơ quan: Phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài chính  – kế hoạch, Tài nguyên và môi trường, Văn phòng HĐND-UBND, Văn hóa Thông tin, Giáo dục đào tạo và Thanh tra, so với Nghị định 37 thì giảm 01 cơ quan: Phòng Y tế.

Dự thảo Nghị định cũng quy định, chỉ ở huyện mới tổ chức Phòng Y tế còn quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì không có Phòng Y tế. Ở những huyện thấy không cần thiết thành lập Phòng Y tế thì Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Y tế.

Không thành lập Phòng Y tế cấp huyện
Không thành lập Phòng Y tế cấp huyện

So với Nghị định 37/2014/NĐ-CP thì dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 37 quy định cụ thể số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, đó là không quá 2 phó phòng, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không quá 3 phó phòng. Đối với phòng có từ 5-7 biên chế thì chỉ bổ nhiệm 01 phó phòng (Nghị định 37 quy định chung cấp phó không quá 3 người).

Dự thảo Nghị định cũng đã chuyển chức năng kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp qua Văn phòng HĐND-UBND.

Qua nhiều lần dự thảo, Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/Nđ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Văn phòng phụ trách y tế

Theo đó, Phòng Y tế được quy định như sau:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số.

Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Y tế thì chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *