Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Lập pháp / Phòng Y tế sẽ không được thành lập ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Y tế sẽ không được thành lập ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Y tế sẽ không thành lập ở tất các đơn vị hành chính cấp huyện mà chỉ thành lập ở huyện, còn ở thành phố, thị xã, quận thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì không thành lập Phòng Y tế.

Theo dự thảo lần 6  (đang được Bộ Tư pháp thẩm định) Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thay thế Nghị định 37/2014/NĐ-CP  nếu được thông qua thì Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm: 9 cơ quan: Phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài chính  – kế hoạch, Tài nguyên và môi trường, Văn phòng HĐND-UBND, Văn hóa Thông tin, Giáo dục đào tạo và Thanh tra, so với Nghị định 37 thì giảm 01 cơ quan: Phòng Y tế.

Dự thảo Nghị định cũng quy định, chỉ ở huyện mới tổ chức Phòng Y tế còn quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì không có Phòng Y tế. Ở những huyện thấy không cần thiết thành lập Phòng Y tế thì Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Y tế.

Không thành lập Phòng Y tế cấp huyện
Không thành lập Phòng Y tế cấp huyện

So với Nghị định 37/2014/NĐ-CP thì dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 37 quy định cụ thể số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, đó là không quá 2 phó phòng, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không quá 3 phó phòng. Đối với phòng có từ 5-7 biên chế thì chỉ bổ nhiệm 01 phó phòng (Nghị định 37 quy định chung cấp phó không quá 3 người).

Dự thảo Nghị định cũng đã chuyển chức năng kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp qua Văn phòng HĐND-UBND.

TẢI BẢN THUYẾT MINH CẤP HUYỆN

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CẤP HUYỆN

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CẤP HUYỆN

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *