Mẫu bằng công nhận nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnh

Theo Quyết định 1572/QĐ-TTg năm 2016 về mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành, thì mẫu công nhận nông thôn mới như sau:

  1. Đối tượng cấp bằng công nhận:

Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) và tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

  1. Hình thức:

a) Chính giữa phía trên là Quốc huy Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

b) Đường diềm, bên ngoài đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn;

3. Nội dung viết trong bằng công nhận:

– Dòng thứ nhất: Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 15, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

Quy định về chuẩn nông thôn mới
Quy định về chuẩn nông thôn mới

– Dòng thứ hai: Tiêu ngữ: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen và ở liền phía dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

– Dòng thứ ba, thứ tư: Ghi tách làm 2 dòng “THỦ TƯỚNG” và “CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 26 cho dòng trên và cỡ chữ 20 cho dòng dưới, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ;

– Dòng thứ năm: “CÔNG NHẬN”; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 24, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen;

– Dòng thứ sáu: Ghi tên HUYỆN, THỊ XÃ, TỈNH, THÀNH PHỐ; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ đứng đậm, màu đen.

– Dòng thứ bảy:

(1) Đối với huyện: “ Đạt chuẩn Nông thôn mới năm…”;

(2) Đối với thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) và tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương): “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm…”;

Chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

– Phía dưới bên phải in hai dòng chữ:

“Hà Nội, ngày ….. tháng….. năm….”; chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 15, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

“THỦ TƯỚNG”; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

– Phía dưới bên trái in hai dòng chữ:

“Quyết định số…………. /QĐ-TTg”

“Ngày ….tháng….năm…”

Ghi theo số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; chữ của hai dòng in thường; phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

  1. Chất liệu, kích cỡ, hình nền:

– Bằng được in trên giấy trắng định lượng 150-250 gram/m2;

– Kích thước dài 420mm, rộng 297mm, đường trang trí hoa văn dài 360mm, rộng 237 mm.

– Hình nền:

Bộ tiêu chí đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm
Quy định đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

+ Đối với Bằng công nhận cấp huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh): sử dụng họa tiết vân mây, chính giữa là hình cánh sen cách điệu, viền xanh, khung đỏ vàng.

+ Đối với Bằng công nhận cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương): sử dụng họa tiết vân mây, viền và khung đỏ đậm.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *