Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 05/6/2018 tại Quyết định 691/QĐ-TTg.

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020

Xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020
Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020
 1. Tiêu chí tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo

 • Tổ chức sản xuất: Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm,  kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả.
 • Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét , công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
 • Không có hộ nghèo, trừ trường hợp bảo trợ xã hội theo quy định hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng hoặc do bệnh hiểm nghèo.

 2. Tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa

 • Tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo đi học đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên.
  Tiêu chí tổ chức sản xuất
  Tiêu chí tổ chức sản xuất
 • Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ; dân số thường trú trên địa bàn xã quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.
 • Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú  trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội  hoặc câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

4. Tiêu chí về môi trường

 • Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom  và xử lý theo đúng quy định đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên.
 • (Quảng Nam: Quy định đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu)
 • Có từ 60% trở lên tuyến đường xã, thôn, bản ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát, hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến.
 • Có mô hình bảo vệ môi trường (tổ hợp tác , hợp tác xã, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngỏ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút được sự tham gia của cộng đồng.
 • Có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại  chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.
 • 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn  thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững.

4. Tiêu chí an ninh trật từ và hành chính công

 •  Trong 3 năm liên tục trước năm xét , công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu , trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm.
 • Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  căn cứ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và điều kiện thực tế tại địa phương , lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

TẢI bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-TTg

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *