Quảng Nam: Quy định đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quyết định 2782/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020″.

Theo đó, Xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” là xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” theo các tiêu chí quy định tại Chương II Quy định này và đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí Sản xuất – Thu nhập – Hộ nghèo

Xã NTM kiểu mẫu đạt chuẩn tiêu chí sản xuất – thu nhập – hộ nghèo khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

– Sản xuất:

Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả.

(Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu mới nhất)

Bộ tiêu chí đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm
Quy định đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

– Thu nhập:

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Riêng các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015 thì mức thu nhập để xét đạt chuẩn của xã NTM kiểu mẫu phải bằng ít nhất mức thu nhập quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quy định này.

– Hộ nghèo:

Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng hoặc do mắc bệnh hiểm nghèo).

2. Tiêu chí Giáo dục – Y tế – Văn hóa

Xã NTM kiểu mẫu đạt chuẩn tiêu chí giáo dục – y tế – văn hóa khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

a) Giáo dục:

Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên.

b) Y tế:

Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên;tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.
c) Văn hóa: Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

3. Tiêu chí Môi trường

Xã NTM kiểu mẫu đạt chuẩn tiêu chí môi trường khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
– Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên;
– Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến;

Bài giảng pháp luật bảo vệ môi trường
Tiêu chí về môi trường

– Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng;
– Có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường;
– 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và bảo đảm bền vững.

4. Tiêu chí An ninh trật tự – Hành chính công

Xã NTM kiểu mẫu đạt chuẩn tiêu chí an ninh trật tự – hành chính công khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

– An ninh trật tự:

Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm (ví dụ năm 2019 xét, công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu thì năm 2016 đến năm 2018 trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm);

– Hành chính công:

Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách hành chính hiệu quả.

Tải toàn văn Quyết định 2782/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020″

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *