Quảng Nam: Ban hành kế hoạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5052/KH-UBND về xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển ; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 2/2019).

1. Xét tuyển công chức không qua thi tuyển

1. 1. Đối tượng xét tuyển công chức không qua thi tuyển

Trường hợp được quy định tại điểm a, b, c  khoản 1 và khoản 2 Điều 10  Thông tư 13/2010/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV, cụ thể:

(Thông tin thi tuyển công chức mới nhất tỉnh Quảng Nam 2020)

– Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm  yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên  quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11  Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bao gồm:

Xét tuyển công chức năm 2019 của tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam tiến hàn xét tuyển công chức năm 2019

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã có thời gian làm viên chức từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

(Quảng Nam hướng dẫn xét tuyển viên chức giáo viên năm 2019)

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang  (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 5 năm  (60 tháng) trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm công tác cơ yếu , tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu;

(Thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 2019)

+  Người đang giữ chức danh, chức vụ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thanh viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng) tại doanh nghiệp  là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn góp nhà nước  giữ các chức danh quản lý Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thanh viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, phó giám đốc ) tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50%  vốn điều lệ, đã có thời gian công tác  có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 5 năm (60 tháng), không kể thời gian thử việc.

(Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức)

– Các trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý điều động, luân chuyển (không thuộc trường hợp giải quyết chế độ thôi việc) đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức doanh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

1.2. Điều kiện xét tuyển công chức không qua thi tuyển

– Yêu cầu về thời gian công tác

Phải có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên (tương đương ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên) phù hợp với yêu cầu vị trí công việc cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội không liên tục mà chưa nhận được trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

– Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm dự kiến bố trí, cụ thể:

+ Ngạch chuyên viên (theo quy định tại Điều 7 Thông tư 11/2014/TT_BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ và khoản 3 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ).

(Mẫu đơn đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức)

+ Ngạch chuyên viên chính  (theo quy định tại Điều 6 Thông tư 11/2014/TT_BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ và khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ).

Thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 2019
Thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 2019

+ Ngạch kế toán viên (theo quy định tại Điều 5 Thông tư 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ).

+ Ngạch kế toán viên trung cấp  (theo quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ).

+ Tiêu chuẩn chuyên ngành các ngạch công chức khác theo quy định của pháp luật.

– Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật (nếu có).

2. Xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

2.1. Đối tượng

Trường hợp được quy định tại Điểm 25, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cụ thể:
– Là cán bộ cấp xã theo quy định tại Khoản 2, Điều 61, Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 61 Luật Cán bộ, công chức.
– Trường hợp là công chức cấp xã thì phải có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng
dồn).

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Tương tự xét tuyển công chức không qua thi tuyển đã nêu ở trên.

(Xem thông tin mới nhất về thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam)

Tải toàn văn Kế hoạch số 5052/KH-UBND về xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển ; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 2/2019).

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Hết hết cơ hội thật rồi, 9 năm hợp đồng bảo hiểm đầy đủ vậy mà tuyển toàn đối tượng nằm ngoài khả năng ứng tuyển.

  2. cơ hội còn đâu cho sinh viên mới ra trường.. buồn…

    • còn nhiều cơ hội lắm em; rất ít người đủ tiêu chuẩn để xét tuyển nên chắc sẽ còn nhiều chỉ tiêu thi công chức sắp tới. Em theo dõi thường xuyên để biết thông tin thi tuyển công chức và ôn tập để thi nhé. Cơ hội đang chờ phía trước!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *