Quảng Nam hướng dẫn xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Ngày 16/9/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 1964/SNV-CCVC về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019.

Theo đó, thực hiện Công văn số 223/UBND-NC ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019, Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương một số nội dung về triển khai thực hiện xét tuyển viên chức giáo viên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Đối tượng:giáo viên đã có thời gian ký hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc trước ngày 31/12/2015.

Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam

2.  Chỉ tiêu yêu cầu tuyển dụng

 Căn cứ trên chỉ tiêu biên chế và nhu cầu tuyển dụng của đơn vị theo vị trí việc làm. Trong đó cần nêu rõ tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế đã sử dụng, biên chế còn lại, số lượng hợp đồng theo đúng đối tượng.

3. Hồ Sơ đăng ký dự tuyển và đối tượng ưu tiên

+ Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ ;

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4 x 6 (cm), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Mẫu số 2-BNV/2012 ban hành kèm theoThông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ);

(Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2020)

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

(Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức)

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Bản tự nhận xét đánh giá của người đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác đối với trường hợp đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) đối với các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

+ Các hợp đồng lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

Biểu mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn
Hợp đồng làm việc xác định thời hạn

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

+ Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

(Quảng Nam ban hành kế hoạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển năm 2019)

Lưu ý: Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại; Các thành phần hồ sơ sắp xếp thứ tự; Chỉ nhận hồ sơ đối với người đúng đối tượng cần tuyển (có chuyên môn, bằng tốt nghiệp phù hợp); Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ; Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

4. Nội dung, hình thức xét tuyển và xác định người trúng tuyển

+ Hội đồng tuyển dụng viên chức (Khoản 1, 2, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP);

+ Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018);

+ Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức (Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

5. Thời gian, địa điểm phát hành, nhận phiếu đăng ký dự tuyển, ôn tập và tổ chức xét tuyển

Địa phương bố trí thời gian phù hợp và đảm bảo theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP  của Chính phủ và Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

(Tải phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 2020)

6. Kinh phí (quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

– Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần;

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần;

– Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần;

–  Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (đối với hình thức thi viết)

7. Điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên

a) Điều kiện được đăng ký dự tuyển:

 Quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức, Khoản 1, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

– Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Là giáo viên đã có thời gian ký hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc trước ngày 31/12/2015;

Điều kiện xét tuyển viên chức giáo viên
Điều kiện xét tuyển viên chức giáo viên

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn của vị trí các chỉ tiêu tuyển dụng của đơn vị, địa phương, cụ thể:

+ Đối với giáo viên Mầm non: quy định tại Chương II, Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015;

Ví dụ: Giáo viên mầm non hạng IV – Mã số chức danh nghề nghiệp: V.07.02.06;

Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Đối với giáo viên Tiểu học: quy định tại Chương II, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015;

+ Đối với giáo viên Trung học cơ sở: quy định tại Chương II, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.

 Lưu ý: Đối với văn bằng, chứng chỉ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp không đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 thì địa phương có báo cáo cụ thể để Sở Nội vụ xem xét, xin ý kiến UBND tỉnh.

b) Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

 Người thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức thì không được dự xét tuyển.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

c) Hướng dẫn xác định đối tượng được xét tuyển

Ngày 07/10/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam có công văn Số: 2147/SNV-CCVC về việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh năm 2019, theo đó:

Để triển khai tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam năm 2019 theo đúng đối tượng được Bộ Nội vụ cho ý kiến tại Công văn số 4758/BNV-CCVC ngày 01/10/2019, Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị, địa phương:

– Xác định đối tượng xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019 là giáo viên đang làm hợp đồng, có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Quảng Nam trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế và được cấp có thẩm quyền tuyển dụng cho phép ký hợp đồng lao động, có năng lực và trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng.

8. Trình tự thực hiện xét tuyển viên chức giáo viên

Bước 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

– Quy định tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP;

– Quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

Bước 2. Tổ chức xét tuyển

– Hội đồng tuyển dụng viên chức

 Quy định tại Khoản 1,2, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

-Tổ chức xét tuyển viên chức:

 Quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Bước 3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

–  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

Bước 4. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

Quy định tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Bước 5. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

Quy định tại Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Tải toàn văn hướng dẫn, triển khai thực hiện việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019 TẠI ĐÂY

9. Xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức  trước 20/9/2019

– Theo Công văn số 223/UBND-NC ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019 và Thông báo Kết luận 1974 /TB-SNV ngày 17/9/2019 của Sở Nội vụ thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ  tại buổi họp triển khai các nội dung xét tuyển viên chức giáo viên năm 2019 tỉnh Quảng Nam, theo đó:

Đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc trước ngày 31/12/2015 của đơn vị. Kế hoạch xét tuyển phải căn cứ chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao, nhu cầu công việc, nhu cầu việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc (biên chế) đã được duyệt; thời gian xây dựng kế hoạch đúng với quy định của UBND tỉnh tại Công văn 223/UBND-NC ngày 10/9/2019 (trước ngày 20/9/2019).

– Thực hiện Công văn số 223/UBND-NC ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019, ngày 24/9/2019, Sở Nội vụ có công văn Số: 2040/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng giáo viên hiện có và nhu cầu đăng ký xét tuyển giáo viên, theo đó: Để có cơ sở cho việc tham mưu UBND thẩm định kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo số lượng giáo viên hiện có và nhu cầu chỉ tiêu đăng ký xét tuyển giáo viên của địa phương theo chỉ đạo tại Công văn số 223/UBND-NC ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 27/9/2019 để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh thẩm định kế hoạch theo quy định.

Ngày 11/02/2020, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam có Công văn 220/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng giáo viên hiện có và nhu cầu đăng ký xét tuyển giáo viên theo Công văn 585/UBND-KGVX ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh, theo đó: Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thẩm định kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên, Sở Nội vụ đề nghị Sở GIáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thị xã:

+ Xác định lại đối tượng xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non,  phổ thông công lập là giáo viên đang làm hợp đồng, có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Quảng Nam trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế và được cấp có thẩm quyền tuyển dụng cho phép ký hợp đồng lao động, có năng lực và trình độ phù hợp với vị trí yêu cần tuyển dụng.

Trong trường hợp có thay đổi về đăng ký nhu cầu xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, báo cáo cụ thể danh sách hợp đồng lao động giáo viên theo đúng đối tượng tại công văn này kèm theo kế hoạch và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 18/02/2020 để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện.

– (Mới cập nhật ngày 29/5/2020) Theo báo cáo tại cuộc họp ngày 26/5 của UBND tỉnh  họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về kế hoạch tuyển dụng giáo viên   năm 2020, trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố hiện có 2.684 biên chế giáo viên từ cấp mần non đến THCS chưa được sử dụng. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục-đào tạo, có 214 biên chế giáo viên còn thiếu. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên để đảm bảo chất lượng dạy học ngay trước thềm năm học mới.

Theo kế hoạch, để tuyển dụng cho đủ số lượng biên chế chưa sử dụng, tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển với 2 vòng. Vòng 1 thi 3 môn, gồm kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học; vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến từ 25/7 đến 10/9 và công bố kết quả tuyển dụng chậm nhất 15/10.

(Xem hướng dẫn của Sở Nội vụ Quảng Nam: Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập)

RUBI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

18 Bình luận

 1. Nguyễn Thị Linh

  Không công bằng cho thế hệ đi sau, trong khi quảng nam đã tổ chức bao nhiêu đợt thi mà những người đi trước không đậu, họ có bao nhiêu cơ hội đi qua mà không nắm bắt, bây giờ xét 1 cách dễ dàng, thiệt thòi cho thế hệ sinh viên mới ra trường chưa được thi, không có cơ hội để vào nghề. Công bằng ở đâu???

 2. Thật sự quá buồn, một lần nữa bị mất cơ hội. Vì Sao cấp trên không xem xét với những trường hợp như mình…?? Mình và bạn cùng ra trường cùng năm 2012 , năm tiếp theo mình quyết định học tiếp Lên Thạc sĩ cũng chi mong sớm có ngày được vào đứng lớp giảng dạy đến năm 2016 mình mới thực sự được đứng lớp trong khi bạn mình về đi dạy hợp đồng năm 2012 . Đến nay nó đã đủ điều kiện được xét tuyển, còn mình tuy học cao hơn nhưng lại bị loại khỏi ngay từ điều kiện ban đầu. Thực sự quá buồn, mong các bác lãnh đạo xem xét hơn đến những truong hợp như mình!

 3. Xin chúc mừng các thầy cô.

 4. Theo công văn chỉ đạo mới … Có nghĩa là giáo viên hợp đồng ở tỉnh khác có hộ khẩu ở quảng nam cũng không được dự xét ah bác!

 5. Trường hợp có bằng Thạc sỹ loại Giỏi, bằng Khá Đại Học và chưa có hợp đồng thì có được xét tuyển không ạ

  • Đối tượng xét tuyển viên chức năm này là người đang là giáo viên bạn nhé. Nếu bạn không phải đang là giáo viên có hợp đồng trước ngày 31/12/2015 thì bạn không thuộc đối tượng xét tuyển.

 6. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiêm thi công chức 2019 với anh ơi

 7. Cho em hỏi đã nghe thông tin xét. Mà sao chưa thấy động tĩnh gì vậy

 8. Anh có thể giúp cho em xem toàn văn công văn 2147/SNV-CCVC với được không ah!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *