Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 04/6 đến – 10/6/2018

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc các văn bản được ban hành từ ngày 04/6 đến 10/6/2018 như: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, chính sách hộ nghèo thiếu hụt đa chiều, kế hoạch sử dụng đất năm 2018…

  1. Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

          Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 05/6/2018 tại Quyết định 691/QĐ-TTg.

          Xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

          – Tiêu chí tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo: Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét , công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới…

          – Tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa: Tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo đi học đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên, Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội  hoặc câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả…

          – Tiêu chí về môi trường:  Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom  và xử lý theo đúng quy định đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên…

          – Tiêu chí an ninh trật từ và hành chính công: Trong 3 năm liên tục trước năm xét , công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu , trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm… Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính

  1. Chính sách với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

          Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

          Cụ thể như sau:

          – Hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế; 70% với hộ nghèo thiếu hụt các tiêu chí cơ bản khác;

Chính sách với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Chính sách với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

          – Thành viên hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục được hỗ trợ về giáo dục, đào tạo như đối với thành viên hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập; thiếu hụt các chỉ số cơ bản khác được hỗ trợ như đối với thành viên hộ cận nghèo.

          – Hộ nghèo thiếu hụt chỉ số về nguồn nước sinh hoạt thì được hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 2085/QĐ-TTg năm 2016.

          – Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng miền núi, huyện nghèo…

  1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong Quân đội, Công an

          Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được Chính phủ quy định tại Nghị định 85/2018/NĐ-CP.

          Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc chức quân hàm trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được quy định như sau:

Nghị định số 85/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
Nghị định số 85/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

          – Đại tướng được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác;

          – Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua tối đa là 1.100 triệu đồng/xe;

          – Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe;

          – Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa 820 triệu đồng/xe;

          Nghị định này có hiệu từ ngày 15/07/2018.

4. Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ

           UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ, theo đó:

          – Diện tích các loại đất phân bổ trong năm: 9.396,58 ha (trong đó: đất nông nghiệp: 4.938,24 ha; đất phi nông nghiệp: 4.029 ha; đất chưa sử dụng: 429,34 ha)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ

          – Kế hoạch thu hồi đất: 377,95 ha (trong đó: đất nông nghiệp: 293,96 ha, đất phi nông nghiệp: 58,85 ha, đất chưa sử dụng: 25,14 ha)

          – Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 348,89 ha (trong đó: đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 342,34 ha, chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 6,55 ha)

          – Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 36,32 ha (đất nông nghiệp: 2,3 ha, đất phi nông nghiệp: 34,02 ha)

          UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Tam Kỳ:

          Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

          Huy động nguồn lực đâù tư để thực hiện đúng theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

          Rà soát những dự án, công trình dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *