Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 về Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016. Theo đó:

1. Điều chỉnh, bổ sung mục III các nội dung thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

– Tại khoản 3, điểm b nội dung số 5: Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm: Xây dựng và phát triển mỗi xã một sản phẩm; bảo tồn và phát triển làng nghề, gắn với phát triển du lịch sinh thái; khuyến khích phát triển mỗi làng một nghề; hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho sản phẩm làng nghề.

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
Chương trình mục tiêu nông thôn mới

– Khoản 5 điểm b nội dung số 3: Phổ cập giáo dục tiểu học. Đến năm 2020, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học 63/63 đơn vị cấp tỉnh, trong đó ít nhất 40% số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ở mức độ 3; huy động được 99,7% số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ lưu ban và bỏ học ở tiểu học dưới 0,5%. 100% đơn vị cấp tỉnh, 100% đơn vị cấp huyện và 99,5% đơn vị cấp xã phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi theo quy định của Chính phủ.

– Khoản 8 điểm b nội dung số 3: Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường ở các làng nghềbị ô nhiễm nghiêm trọng.

– Khoản 9 điểm b nội dung số 2: Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới theo cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Điều chỉnh bổ sung mục V các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu  quốc gia nông thôn mới

– Khoản 3 gạch đầu dòng thứ 2:Huy động tối đa nguồn lực của địa phương để thực hiện chương trình. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương và yêu cầu tỷ lệ bố trí vốn đối ứng của ngân sách để thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng quốc gia nông thôn mới quy định tại Quyết định 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ , Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mớiHỗ trợ xây dựng tuyến đường vào trung tâm xã

– Khoản 5 điểm b: Hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước cho các xã để thực hiện: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng, , hệ thống thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa – thể thao thôn, bản, ấp, cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, các công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư, cải tạo nghĩa trang, cảnh quan môi trường nông thôn, cải tạo, mở rộng, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn; hoàn thiện, xây dựng mới hệ thống chợ, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định, hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, phát triển sản xuất và dịch vụ, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, hỗ trợ cho xây dựng các trung tâm bán hàng hiện đại ở xã, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ Đề án thực hiện thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng Đồng bằng sông cửu long giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 1760/QĐ-TTg Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2017.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *