Quy định mới về công khai thủ tục hành chính

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 02/2017/TT-VPCP về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, theo đó việc công khai thủ tục hành chính phải được thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được công khai đúng ngày quyết định công bốcó hiệu lực thi hành, không công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành.

Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Nguyên tắc công khai thủ tục hành chính

Việc công khai thủ tục hành chính phải đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo quyết định công bố và dữ liệu kết xuất từ cơ sở dữ liệu Quốc gia đối với thủ tục hành chính trong Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính; tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành hành chính ; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Đồng thời có cơ sở để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức nhà nước.

Trong trường hợp các thủ tục hành chính công khai có mẫu đơn, thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính; bản giấy thủ tục hành chính niêm yết công khai phải đảm bảo không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố; trường hợp công khai dưới hình thức điện tử thì mẫu đơn, mẫu tờ khai phải sẳn sàng để cung cấp cho cá nhân, tổ chức thực hiện khi có yêu cầu.

Thông tư 02/2017/TT-VPCP về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2017.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *