Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định 1686/QĐ-UBND ngày 31/5/2018, theo đó:

1. Diện tích các loại đất phân bổ theo năm kế hoạch như sau:

 • Đất nông nghiệp: 4.938,24ha (gồm đất lúa, đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác)
  Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Đất phi nông nghiệp: 4.029,00 ha (Gồm đất quốc phòng, đất an ninh, đất cụm công nghiệp, đất khu công nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; đất có di tích lịch sử văn hóa…
 • Đất chưa sử dụng.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

 • Đất nông nghiệp: 293,96 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 58,85 ha
 • Đất chưa sử dụng : 25,14ha

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng các loại đất

 • Đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp: 342,34 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 6,55ha.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

 • Đất nông nghiệp: 2,30ha
 • Đất phi nông nghiệp: 34,02 ha

UBND tỉnh QUảng Nam giao UBND thành phố Tam Kỳ công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Huy động nguồn lực đầu tư để triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt…

TẢI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ TAM KỲ

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

 1. Chao a! Cho e hoi theo cong van moi ve dat dai nam 2018 cua TP Tam ky la hien nay muon lam duoc bia do QSD dat thi phai chuyen muc dich truoc khi tach thua phai khong a? E cam on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *