Bán rượu cũng phải có giấy phép

Theo dự thảo Nghị định kinh doanh rượu đang lấy ý kiến Nhân dân thì sắp tới người bán rượu lẻ phải có giấy phép mới được bán, cụ thể:

A. Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ rượu

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có cơ sở bán lẻ cố định, địa chỉ rõ ràng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê.

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

4. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

B. Điều kiện cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê đáp ứng quy định về cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Quy định về cấp giấy phép mua bán rượu
Quy định về cấp giấy phép mua bán rượu

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

4. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

C. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Nghị định này).

(Tải slide bài giảng tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia)

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

4. Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

6. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

D. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (theo mẫu tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Nghị định này).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

4. Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh; bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

6. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

E. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép

Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *