Tiêu chuẩn của danh hiệu gia đình văn hóa

Tiêu chuẩn của danh hiệu gia đình văn hóa   được quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2018, theo đó:

Tiêu chuẩn của danh hiệu gia đình văn hóa:

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, gồm các tiêu chí sau:

– Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc, học tập;

– Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú;

– Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định;

– Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;

– Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo quy định;

Tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018
Tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018

– Tham gia bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương;

– Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định;

– Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú;

– Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh;

– Không vi phạm quy định về phòng, chống cháy nổ

– Không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Lấn, chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau:

– ÔNg, bà, cha mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng;

– Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung;

Hôn nhân tự nguyên tiến bộ, một vợ một chồng
Hôn nhân tự nguyên tiến bộ, một vợ một chồng

– Thực hiện tốt chính sách dân số, bình đẳng giới;

– Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe;

– Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh,  văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

3. Tổ chức lao động, kinh doanh, sản xuất, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, gồm các tiêu chí sau:

– Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng;

– Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triẻn kinh tế, văn hóa – xã hội  do địa phương tổ chức;

– Người trong độ tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng;

– Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường;

– Sử dụng nước sạch;

– Có công trình phụ hợp vệ sinh;

– Có phương tiên nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận với các thông tin kinh tế – văn hóa, xã hội.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. sao ko hoi ve dao duc viet nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *