Không thu hồi khoản trợ cấp người có công đã hưởng không đúng quy định

Không thu hồi khoản trợ cấp người có công đã hưởng không đúng quy định đối với trường hợp đã chết. Đối với trường hợp khác giao Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của các đối tượng đã hưởng không đúng quy định, nộp ngân sách nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018.

Không thu hồi khoản trợ cấp người có công đã hưởng không đúng quy định
Không thu hồi khoản trợ cấp người có công đã hưởng không đúng quy định

Chính phủ cũng thống nhất thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Dự kiến trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung hai dự án Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình xem xét  tại hai kỳ họp năm 2019.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *