Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 03/9 đến – 09/9/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu tới bạn đọc một số văn bản quan trọng được ban hành từ ngà 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018 như: QUy trình vận hành hồ chứa nước; bổ sung đối tượng tinh giản biên chế, Quy định tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn; Quy định gửi nhận văn bản địa tử trong cơ quan hành chính…

  1. Quy trình vận hành hồ chứa nước phải được phê duyệt

          Đây là nội dung nổi bật được Chính phủ nêu tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước ban hành và có hiệu lực ngày 04/9/2018.

          Nghị định nhấn mạnh công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình khảo sát, thi công, khai thác đập, hồ chứa nước.

          Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước phải lập quy trình vận hành hồ chứa nước, được cơ quan nhà nước phê duyệt trước khi tích nước và ban giao cho tổ chức, cá nhân khai thác, cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, thủy điện, phòng, chống thiên tai.

Quy định cấp phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước
Quy định cấp phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước

          Trường hợp hồ chứa nước đang khai thác mà chưa có quy trình vận hành, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi hoặc chủ sở hữu đập, hồ chứa nước phải lập quy trình vận hành, trình cơ quan nhà nước phê duyệt chậm nhất sau 01 năm từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

          Thêm vào đó, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước phải kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước và gửi báo cáo định kỳ trước ngày 15/04 hàng năm đối với khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 15/08 hàng năm đối với khu vực Nam Trung Bộ.

  1. Thêm đối tượng tinh giản biên chế

          Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực 15/102/18, theo đó  bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Nghị định 113/2018/NĐ-CP về tinh giản biên chế
Nghị định 113/2018/NĐ-CP về tinh giản biên chế

          Thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng. Trường hợp trong hồ sơ không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh của đối tượng.

          Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong dự toán ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương được áp dụng từ năm ngân sách 2019.

  1. Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn

          Trên đây là yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

          Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức ngày thành lập, ngày truyền thống phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

          – Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn (năm có chữ số cuối cùng là số 0). Vào các năm khác thì chỉ tổ chức tuyên truyền, thi đua, hội thảo, tọa đàm… Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm;

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

          – Không được tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm;

          – Chỉ được tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền;

          – Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

  1. Mở thẻ ATM không còn phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

          Ngày 5/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

          Theo đó, việc phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) sẽ không còn nằm trong Danh mục dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/10/2018.

  1. Vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt tới 200 triệu đồng

          Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

          Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018

6/ Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

          Ngày 4/9/2018 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          Quy chế quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; quy chế này không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử có nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

          Quy chế cũng quy định cụ thể quy trình gửi, nhận văn bản điện tử; việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; quản lý, duy trì phần mềm quản lý văn bản; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo thực hiện quy chế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *