Chính thức dừng Dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam

Theo Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình triển khai thực hiện Dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam thì:

Khu du lịch Hồ Phú Ninh, Quảng Nam

UBND tỉnh đã có Quyết định 1566/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng (tỷ lệ 1/500), Thông báo số 234/TB-UBND ngày 03/6/2016 về thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, theo đó diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 19,59ha, loại đất rừng phòng hộ.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư – Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý: chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường,giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, năng lực tài chính không đảm bảo nên Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, dừng thực hiện dự án.

(Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu hợp tác, đầu tư phát triển du lịch văn hóa tại khu vực này (Hồ Phú Ninh)

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *