Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2470/QĐ-UBND về Kế hoạch chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam , theo đó:

+ Mục tiêu chung: Khống chế  bệnh Dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 và tiến tới loại trừ bệnh Dại.

+ Mục tiêu cụ thể:

– Tỷ lệ tiêm phòng vác – xin Dại đạt trên 70% trên tổng đàn chó ở thôn, khối phố;

– 100% hộ gia đình tiếp cận được với các thông điệp của chiến dịch về phòng, chống bệnh dại qua các kênh thông tin đại chúng…

– 100% hộ gia đình biết được lịch tiêm phòng Dại tại địa phương, tuổi tiêm phòng cho chó, khoảng cách thời gian tiêm, địa điểm tiêm phòng…

– 100% số người bị phơi nhiễm được tư vấn và tiêm vắc – xin hoặc huyết thanh kháng dại…

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *