Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

htps://trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bạn đọc 15 câu trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Câu 1. Bệnh truyền nhiễm là gì?

a) Là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

b) Là bệnh lây truyền trực tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

c) Là bệnh lây truyền gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Tìm hiểu Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Tìm hiểu Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

d) Là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ người sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Đáp án D

Câu 2. Bệnh truyền nhiễm gồm có mấy nhóm?

a) 2 nhóm (nhóm A, nhóm B)

b) 3 nhóm (nhóm A, nhóm B, nhóm C)

c) 4 nhóm (nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D)

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

(Quảng Nam quy định chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19)

Câu 3. Đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A ngay sau khi xuất viện phải đăng ký theo dõi sức khỏe với cơ quan nào?

a) y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

b) UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú

c) Trung tâm y tế cấp huyện nơi cư trú

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố dịch theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm nào?

a) nhóm A, nhóm B và nhóm C

b) nhóm B và nhóm C

c) nhóm C

d) Nhóm A và nhóm C

Đáp án B

Câu 5. Khi có dịch, người mắc bệnh dịch hoặc người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian bao lâu?

a) trong thời gian 24 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch.

b trong thời gian 12 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch.

c) trong thời gian 6 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch.

d) trong thời gian 36 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch.

Câu 6.  Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm nào dưới đây thì phải cách lý?

a) Thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế phải được cách ly.

b) Thuộc nhóm A phải được cách ly.

c) Thuộc nhóm A và nhóm B phải được cách ly.

d) Thuộc nhóm A, nhóm B và nhóm C phải được cách ly

Đáp án A

Câu 7. Hình thức cách ly y tế bao gồm?

a) cách ly tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

b) cách ly tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác.

c) Cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác.

d) Cách lý tại cơ sở khám bệnh

Đáp án B

Câu 8.  Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp chống dịch nào dưới đây:

a) Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

b) Cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định là trung gian truyền bệnh dịch;

c) Hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động, dịch vụ tại nơi công cộng tại vùng có dịch.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 9. Nguyên tắc công bố dịch được thực hiện như thế nào?

a) Mọi trường hợp có dịch đều phải được công bố;

b) Việc công bố dịch và hết dịch phải công khai, chính xác, kịp thời và đúng thẩm quyền.

c) Chỉ có dịch thuộc nhóm A mới công bố

d) Đáp án A và B

Đáp án D

Câu 10. Trách nhiệm của người bệnh  trong phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là?

a) Khai báo trung thực diễn biến bệnh;

b) Tuân thủ chỉ định, hướng dẫn của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A ngay sau khi xuất viện phải đăng ký theo dõi sức khỏe với y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 11. Miễn phí sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc trong các trường hợp nào?

a) Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch;

b) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đến vùng có dịch;

c) Trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 12. Vắc xin, sinh phẩm y tế được sử dụng theo hình thức nào?

a) hình thức tự nguyện hoặc bắt buộc.

b) hình thức tự nguyện

c) hình thức bắt buộc

d) hình thức tự nguyện và bắt buộc

Đáp án A

Câu 13. Người tử vong phải được tổ chức mai táng chậm nhất là bao nhiêu giờ sau khi chết, trừ trường hợp thi thể được bảo quản theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

a) 24 giờ

b) 36 giờ

c) 48 giờ

d) 12 giờ

Đáp án C

Câu 14. Đối với người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A tử vong thì thi thể phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong thời hạn bao nhiêu giờ.

a) 12 giờ

b) 24 giờ

c) 36 giờ

d) 48 giờ

Đáp án  B

 Câu 15. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm giáo dục cho người học về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm bao gồm những nội dung gì?

a) vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong sinh hoạt, lao động và vệ sinh môi trường.

b) vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong sinh hoạt

c) vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong sinh hoạt, lao động

d) vệ sinh trong sinh hoạt, lao động và vệ sinh môi trường.

Đáp án A

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *