Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017

Ngày 01 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số  633 /QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, theo đó kể từ ngày 01/3/2017 mức thu phí vỉa hè, lòng đường như sau: 

1. Đối tương, phạm vi áp dụng, cơ quan thu phí và quản lý, sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Mức thu:

a) Đối với sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, tập kết vật liệu, thi công công trình (Khu vực thành thị là khu vực thuộc địa bàn các phường, thị trấn; khu vực nông thôn là khu vực thuộc địa bàn các xã còn lại):

TTNội dungĐơn vị tínhMức thu
Khu vực thành thịKhu vực nông thôn
1Tập kết vật liệu, phế thải xây dựng, thi công công trìnhđ/m2/ngày7.0005.000
2Trông giữ xe đạp, xe máy
a)Sử dụng tạm thờiđ/m2/ngày2.0001.000
b)Sử dụng lâu dài (trên 15 ngày/tháng)đ/m2/tháng25.00015.000

3

Sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (cả ban ngày và ban đêm)

đ/m2/tháng

25.000

15.000

Riêng khu vực phố cổ thuộc phường Minh An, thành phố Hội An

đ/m2/tháng

40.000

Trường hợp, thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (một buổi), thì mức thu bằng 50% mức thu nêu trên.

  1. b) Đối với sử dụng vào mục đích lắp đặt quảng cáo (Khu vực thành thị là khu vực thuộc địa bàn các phường, thị trấn; khu vực nông thôn là khu vực thuộc địa bàn các xã còn lại):
TTNội dungĐơn vị tínhMức thu
Khu vực thành thịKhu vực nông thôn
I.Đặt bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo   
1.Đối với tuyến Quốc lộ 1A
a)Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt dưới 40m2đ/m2/năm50.00040.000
b)Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt từ 40m2 trở lênđ/m2/năm60.00050.000
2.Đối với các tuyến tỉnh lộ
a)Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt dưới 40m2

đ/m2/năm

40.000

35.000

b)Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên

đ/m2/năm

50.000

40.000

3.Đối với tuyến giao thông do cấp huyện, cấp xã quản lý
a)Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt dưới 40m2

đ/m2/năm

30.000

25.000

b)Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên

đ/m2/năm

40.000

30.000

II.Đặt quảng cáo bằng hình thức băng rôn; phướn   
1.Hình thức băng rônđ/tấm/đợt40.00030.000
2.Hình thức phướnđ/tấm/đợt25.00020.000

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *