Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Tin tức Quảng Nam / Quảng Nam đã có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến cuối năm 2016)

Quảng Nam đã có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến cuối năm 2016)

Theo báo cáo số 14/BC-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017, thì đến cuối năm 2016, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn (204 xã) là 12,50 tiêu chí/xã (cả nước là 13,45 tiêu chí/xã), tăng 1 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015 và tăng 9,89 tiêu chí/xã so với năm 2010; đã có 62 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, chia ra như sau:

– Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí): Có 62 xã, đạt 30,39% so tổng số xã (cả nước đạt 25,07%); trong đó, năm 2014: 10 xã; năm 2015: 43 xã và năm 2016: 9 xã;

– Nhóm 2 (từ 15 – 18 tiêu chí): Có 09 xã (chiếm 04,41%);

– Nhóm 3 (từ 10 – 14 tiêu chí): Có 68 xã (chiếm 33,33%);

– Nhóm 4 (từ 05 – 09 tiêu chí): Có 65 xã (chiếm 31,86%); trong đó, số xã dưới 8 tiêu chí: 45 xã (20,06%), giảm 16 xã so với năm 2015.

– Nhóm 5 (dưới 05 tiêu chí): Không có (Cuối năm 2015 còn 6 xã).

Bình quân tỉ lệ xã đạt chuẩn ở khu vực đồng bằng: 48,15% (52/108 xã); trong lúc đó khu vực miền núi chỉ đạt 10,42% (10/96 xã), các xã huyện miền núi cao chỉ đạt 6,25% (4/64 xã) và có 4 huyện miền núi chưa có xã đạt chuẩn NTM. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn ở các xã đồng bằng là 15,14 tiêu chí/xã, tăng 1,07 tiêu chí so với năm 2015; trong lúc đó bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của các xã miền núi là 9,54 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí so với năm 2015 (6 huyện miền núi cao đạt bình quân 8,50 tiêu chí/xã, tăng 0,7 tiêu chí so với năm 2015).

TẢI BÁO CÁO TẠI ĐÂY

Phương THảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *