Quảng Nam có 8 xã thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016-2020

Theo Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 thì Quảng Nam có 8 xã thuộc 3 huyện nằm trong diện xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Cụ thể:

Danh sách xã đặc biệt khó khăn của tỉnh quảng nam
Danh sách xã đặc biệt khó khăn của tỉnh quảng nam

1. Huyện Núi Thành có 02 xã: Tam Hải và Tam Tiến

2. Huyện Thăng Bình có 03 xã: Bình Nam, Bình Hải và Bình Đào

3. Huyện Duy Xuyên có 03 xã: Duy Vinh, Duy Hải, Duy Nghĩa.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *