Quảng Nam thi tuyển công chức Khối Đảng vào ngày 20-21/6/2020

I. Thời gian thi tuyển công chức khối Đảng tỉnh Quảng Nam 2020

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019, Quyết định số 1700-QĐ/TU, ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi công chức, Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định tổ chức kỳ thi công chức vòng 1 vào ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo cho các thí sinh đăng ký dự thi các nội dung sau:
1. Có 375 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi công chức vào các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể:Thông báo thời gian thi tuyển công chức khối đảng tỉnh Quảng Nam 2020

Thông báo thời gian thi tuyển công chức khối đảng tỉnh Quảng Nam 2020

– Có 209 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vào ngạch chuyên viên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy (có danh sách cụ thể theo mẫu 1a kèm theo).
– Có 166 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vào ngạch chuyên viên trong cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (có danh sách cụ thể theo mẫu 1b kèm theo). 
2. Thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi các nội dung sau:
2.1- Nghiên cứu Quyết định số 03-QĐ/HĐ, ngày 20/3/2020 của Hội đồng thi tuyển về ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đăng tải tại trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, địa chỉ http://quangnam.dcs.vn, mục tổ chức).
2.2- Thời gian tổ chức thu lệ phí dự thi (500.000 đồng/thí sinh) và phát thẻ dự thi vào ngày 06/6/2020 tại Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (tầng 3, trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam, số 24 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
– Từ 8h00-9h00: Thu lệ phí dự thi và phát thẻ dự thi đối với các thí sinh đăng ký thi vào các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy.
– Từ 9h00-10h00: Thu lệ phí dự thi và phát thẻ dự thi đối với các thí sinh đăng ký thi vào cơ quan chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
2.3- Thời gian khai mạc và tổ chức kỳ thi vòng 1
Ngày 20/6/2020:  6h30 thí sinh tập trung tại Trường Đại học Quảng Nam. 7h00 khai mạc kỳ thi. 07h30 thí sinh có mặt tại phòng thi. 08h00: Bắt đầu thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ tiếng Anh trên máy tính (theo ca, thời gian 30 phút).
Ngày 21/6/2020: 07h30 thí sinh có mặt tại phòng thi. 08h00: Bắt đầu thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung trên máy tính (theo ca, thời gian 60 phút).
2.4- Địa điểm khai mạc kỳ thi và thi
– Khai mạc kỳ thi tại Trung tâm Hội thảo Trường Đại học Quảng Nam (số 39A đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
– Địa điểm thi trắc nghiệm: Tại Khu thí nghiệm thực hành, Trường Đại học Quảng Nam (số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
2.5. Danh sách các phòng thi; số báo danh của thí sinh dự thi; lịch thi cụ thể môn ngoại ngữ tiếng Anh, môn Kiến thức chung trên máy tính và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (địa chỉ http://quangnam.dcs.vn, mục tổ chức) trước ngày 15 tháng 6 năm 2020.
2.6. Đề nghị thí sinh mang theo Thẻ dự thi, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) để đối chiếu khi gọi vào phòng thi.
Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh dự thi, đề nghị các cơ quan, đơn vị và thí sinh phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy – cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển (qua phòng Tổng hợp – Chính sách và đào tạo cán bộ, điện thoại 0235.3852.703, 02353.811.992) để được giải đáp và điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh – Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

(Tải tài liệu và đáp án thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam năm 2020)

II. Nội quy kỳ thi tuyển công chức khối Đảng tỉnh Quảng Nam 2020

Căn cứ Nội quy tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quy định số 1494-QĐ/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Quảng Nam; Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019; Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Quyết định số 03-QĐ/HĐ, ngày 20/3/2020 về Nội quy tổ chức kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020
Tải Tài liệu thi tuyển công chức Khối Đảng, Nhà nước, Viên chức
Để tổ chức kỳ thi công chức đạt kết quả, Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thí sinh tham dự kỳ thi nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc Nội quy kỳ thi. (Tải Nội quy kỳ thi tại đây)
Các thí sinh tham gia kỳ thi phải chấp hành nghiêm các quy định:
1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định; trường hợp đến trễ 10 phút (không có lý do) so với thời gian quy định gọi vào phòng thi thì không được dự thi, trừ trường hợp đặc biệt, có lý do bất khả kháng do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định; trang phục gọn gàng, lịch sự.
2. Xuất trình Thẻ dự thi, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi; ký xác nhận vào danh sách dự thi; nếu phát hiện sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, năm sinh… thí sinh phải báo ngay cho giám thị để điều chỉnh.
3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Thẻ dự thi, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân lên mặt bàn để các giám thị phòng thi và các thành viên Hội đồng thi kiểm tra.
4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác). Thí sinh mang theo các loại tài liệu hoặc các thiết bị trên vào phòng thi, sử dụng hay chưa sử dụng đều bị coi là vi phạm nội quy thi.
5. Chỉ sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi, không được làm bài thi trên giấy khác. Phải ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làm bài thi. Mỗi tờ giấy thi phải có đủ chữ ký của 02 giám thị, bài thi không có đủ chữ ký của 02 giám thị được xem là không hợp lệ.
6. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi.
7. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký của thí sinh, chức danh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệu khác lên bài thi.
8. Tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị; giữ trật tự và không được hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng thi.
9. Không được trao đổi với người khác trong thời gian thi, không được trao đổi giấy thi, giấy nháp, không được quay cóp bài thi của thí sinh khác hoặc có bất kỳ một hành động gian lận nào khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng thi.
10. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi.
11. Trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).
12. Chỉ được ra ngoài phòng thi sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của giám thị phòng thi (mỗi thí sinh ra ngoài phòng thi không quá 05 phút). Không giải quyết cho thí sinh ra ngoài phòng thi đối với môn thi có thời gian dưới 60 phút. Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì thí sinh chỉ được rời phòng thi khi đã nộp bài, đồng thời ký xác nhận vào bảng kết quả thi; nếu thí sinh không ký xác nhận vào bảng kết quả thi trước khi ra khỏi phòng thi thì phải nhận điểm không (0). Trường hợp giám thị phát hiện thí sinh ký thay người khác thì cả người ký thay và người được ký thay đều phải nhận điểm không (0) (Giám thị lập biên bản báo cáo Trưởng Ban coi thi). Việc quyết định điểm không (0) đối với các trường hợp này do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định căn cứ báo cáo của Trưởng ban coi thi.
13. Trong thời gian không được ra ngoài phòng thi theo quy định tại khoản 12 Điều này, nếu thí sinh có đau, ốm bất thường thì phải báo cho giám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết.
14. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay khi giám thị tuyên bố hết thời gian làm bài thi. Phải ghi rõ tổng số tờ giấy thi đã nộp và ký vào danh sách nộp bài thi; thí sinh cần kiểm tra lại bài thi của mình và các nội dung yêu cầu thí sinh phải ghi đầy đủ trên tờ giấy thi trước khi ký nộp bài. Trường hợp không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi.
15. Đối với thi trắc nghiệm trên máy tính, nghiêm cấm các hành vi làm hỏng hệ thống máy vi tính phục vụ thi; khi phát hiện máy vi tính không sử dụng được phải kịp thời báo cho giám thị để xem xét, giải quyết.
Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam – cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển (qua phòng Tổng hợp – Chính sách và đào tạo cán bộ, điện thoại 0235.3852.703, 02353.811.992) để được trao đổi, giải đáp
Theo Quangnam.dcs.vn

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *