Tài liệu ôn tập và đáp án thi tuyển công chức khối Đảng Quảng Nam 2020

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo nội dung tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 cụ thể như sau:

1. Môn kiến thức chung:
Thi trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi, ôn tập các nội dung sau:
– Thứ nhất: Ôn tập 03 chuyên đề sau:
+ Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Tài liệu thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2020
Tài liệu thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2020
Chuyên đề 2: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước.
+ Chuyên đề 3: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.
(Trangtinphapluat.com đã biên soạn đáp án cho 180 câu hỏi do Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam đưa ra. Để tải 180 câu hỏi và đáp án vui lòng liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com
Ngoài ra trangtinphapluat.com còn biên soạn bộ câu hỏi gần 300 câu liên quan đến thi tuyển công chức khối Đảng mà Hội đồng thi tuyển công chức Quảng Nam gợi ý bên dưới. Vào TẠI ĐÂY để tải.)
2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
+ Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, cấp tỉnh ôn tập 02 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng.
Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh và cấp ủy cấp huyện.
+ Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ôn tập 02 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.
Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.
Ngoài ra, để phục vụ thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cần ôn tập thêm các nội dung sau:
+ Luật Cán bộ, công chức, ngày 13/11/2008;
+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
+ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
+ Thông tư số 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;
+ Thông tư số 05/2017/TT-BNV, ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;
+ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ tiếng Anh, gồm 30 câu hỏi. Nội dung thi môn tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tài liệu tham khảo thi môn tiếng Anh kèm theo.
Nguồn: http://quangnam.dcs.vn/
Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

37 Bình luận

 1. Cho e xin đáp án 180 câu hỏi với ạ. Em cảm ơn ạ

 2. cho em xin đáp án 180 câu này với ạ

 3. Cho e xin đáp án 180 câu hỏi trắc nghiệm với ạ

 4. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ạ!

 5. a cho em xin đáp án 180 câu hỏi trắc nghiệm với ạ

 6. Cho em xin đáp án của 180 câu hỏi trắc nghiệm với ạ

 7. cho mình xin đáp án trắc nghiệm với ạ

 8. Cho em xin đáp án với ạ! Cảm ơn ạ!

 9. cho mình xin đáp án trắc nghiệm

 10. Cho e xin bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm khối đảng với ạ.e cảm ơn

 11. Nguyễn Thị Thu Na

  cho mình xin bộ câu hỏi ôn tập và đáp án thi tuyển công chức khối Đảng Quảng Nam 2020

 12. cho em xin đáp án 180 câu hỏi với ạ

 13. Cho em xin đáp án 180 câu hỏi trắc nghiệm với

 14. cho em xin 180 câu trăc nghiệm với a

 15. Cho e xin đáp án 180 câu với ạ? cho e hỏi thêm là e có thể dựa vào tài liệu này để ôn tập cho thi công chức năm 2020 sắp tới đây không ạ?

 16. Cho e xin tài liệu ôn thi với ạ

 17. Võ Huỳnh Lâm

  cho mình xin bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm Kiến thức chung và Tiếng anh nha bạn

 18. Cho mình xin bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm kiến thức chung và tiếng anh nha bạn.

 19. anh cho em xin bộ 180 câu với ạ

 20. cho em xin đáp án với ạ

 21. Cho mình xin bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm kiến thức chung và tiếng anh nha bạn.

 22. Cho mình xin bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm kiến thức chung và tiếng anh nha bạn.

 23. Cho em xin TL 180 cầu trác nghiên với ạ

 24. Chào ad, cho e xin bộ câu hỏi công chức khối Đảng đoàn thể với ạ. E cám ơn ạ! Chúc gia đìnhad năm mới bình an hạnh phúc nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *