Đáp án 400 câu hỏi thi khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Đáp án 400 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung phục vụ thi tuyển công chức  cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh ủy Quảng Nam năm 2022.

Câu 1. Theo quy định thi hành Điều lệ Đảng hiện hành quy định trình độ học vấn của người vào Đảng?

a) Phải có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.

b) Phải có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên.

c) Phải có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

d) Phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.

Câu 2. Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?

A,Đủ 18 tuổi (tính theo tháng)            B. Đủ 18 tuổi (tính theo năm)

C. Đủ 20 tuổi (tính theo tháng)            D. Đủ 20 tuổi (tính theo năm)

Đáp án 400 câu hỏi thi khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2022
Đáp án 400 câu hỏi thi khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2022

Câu 3. Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, người vào Đảng phải?

a) Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

b) Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

c) Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp giấy chứng nhận cách đây 6 năm.

d) Học và tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.

Câu 4. Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, ra Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền khi?

a) Có trên một nửa số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

b) Có trên 2/3 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

c) Có trên 3/4 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

d) 100% số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý.

Câu 5. Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, đối với Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên ra quyết định kết nạp đảng viên khi?

a) Có trên một nửa cấp ủy viên đồng ý.

b) Có ít nhất 2/3 cấp ủy viên đồng ý.

c) Có trên một nửa số ủy viên Ban Thường vụ đồng ý.

d) Có 100% cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý.

Câu 6. Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức đối với Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương do?

a) Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định.

b) Tập thể thường trực cấp ủy và các đồng chí ủy viên thường vụ là Trưởng các ban Đảng cùng cấp xem xét, quyết định.

c) Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định.

d) Bí thư và phó bí thư Đảng ủy xem xét, quyết định.

Câu 7. Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đảng viên dự bị không có quyền nào sau đây?

a) Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách của Đảng.

b) Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức.

c) Biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

d) Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Câu 8. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ sở như thế nào?

AMỗi tháng 1 lần.             B. Mỗi quý 1 lần.

C. Mỗi năm 1 lần.             D. Mỗi năm 2 lần.

Câu 9. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về thời hạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức, kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng quy định như thế nào?

A. Trong vòng 15 ngày làm việc.              B. Trong vòng 30 ngày làm việc.

C. Trong vòng 45 ngày làm việc.            D. Trong vòng 60 ngày làm việc.

Câu 10. Điều lệ Đảng hiện hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do tổ chức nào quyết định?

A. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.           B. Đảng bộ xem xét, quyết định.

C. Chi ủy xem xét, quyết định.              D. Chi bộ xem xét, quyết định.

Câu 61. Quan điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là gì?

a) Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm cốt.

b) Đảng cộng sản Việt Nam là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

c) Đảng cộng sản phải xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.

d) Đảng phải thường xuyên tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Câu 391. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định hằng năm kết nạp được bao nhiêu đảng viên?

a) Từ 1300 đảng viên trở lên.    b) Từ 1400 đảng viên trở lên.

c) Từ 1450 đảng viên trở lên.    d)  Từ 1500 đảng viên trở lên.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Đáp án 400 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung phục vụ thi tuyển công chức  cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh ủy Quảng Nam năm 2022.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Đáp án 200 câu hỏi tiếng Anh phục vụ thi tuyển công chức  cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh ủy Quảng Nam năm 2022

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *